Tel: 888 46 46 10 Adres: 42-286 Koszęcin ul. Ligonia 15a E-mail: biuro@wenaschool.pl

Kontakt


Wena

Szkoła Językowo-Twórcza
Anna Wachowska

42-286 Koszęcin
ul. Juliusza Ligonia 15a

tel: 888 46 46 10

biuro@wenaschool.pl
www.wenaschool.pl

Dane do przelewu:

Wena Anna Wachowska

04 1050 1155 1000 0092 5472 5097

Prosimy w tytule wpłaty wpisać Imię i Nazwisko Uczestnika kursu
Facebook